Dziennik VULCAN - vulcan.net.pl

Logowanie

Dziennik VULCAN to platforma internetowa przeznaczona dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, która umożliwia zarządzanie procesem edukacyjnym i komunikację między nimi a szkołą. Usługa ta jest często stosowana w polskich szkołach jako system informatyczny wspomagający zarządzanie edukacją i administracją szkolną.

Po zalogowaniu się do Dziennika VULCAN, użytkownicy uzyskują dostęp do różnorodnych funkcji i możliwości, w zależności od swojej roli:

 1. VULCAN dla uczniów:

  • Przeglądanie ocen i ocenianych prac.
  • Dostęp do planu lekcji.
  • Rejestracja na dodatkowe zajęcia lub konsultacje.
  • Komunikacja z nauczycielami i kierownikami szkoły.
 2. VULCAN dla nauczycieli:

  • Wystawianie ocen i wprowadzanie informacji o uczniach.
  • Planowanie lekcji i udostępnianie materiałów edukacyjnych.
  • Komunikacja z uczniami i rodzicami.
  • Śledzenie frekwencji uczniów.
 3. VULCAN dla rodziców:

  • Monitorowanie postępów edukacyjnych dziecka, w tym ocen i frekwencji.
  • Komunikacja z nauczycielami i kierownikami szkoły.
  • Dostęp do informacji o planie lekcji i wydarzeniach szkolnych.
  • Rejestracja na spotkania rodziców z nauczycielami.

Dziennik VULCAN zapewnia transparentność procesu nauczania i uczenia się oraz ułatwia komunikację między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Jest to narzędzie, które wspomaga efektywne zarządzanie edukacją i podnosi jakość nauczania.

zaloguj się, strona www

https://uonetplus.vulcan.net.pl/mkdn/