Twój e-PIT - podatki.gov.pl


Twój e-PIT to serwis internetowy umożliwiający elektroniczne składanie deklaracji podatkowych PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych) przez internet. Jest to usługa udostępniana przez Ministerstwo Finansów w Polsce, która umożliwia podatnikom złożenie deklaracji podatkowej za pomocą platformy internetowej, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.

Po zalogowaniu się do serwisu Twój e-PIT, użytkownicy mogą korzystać z różnych funkcji i usług, w tym:

  1. Składanie deklaracji podatkowych PIT. Użytkownicy mogą wypełnić i złożyć elektronicznie deklaracje PIT za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na platformie.

  2. Śledzenie statusu deklaracji. Po złożeniu deklaracji, użytkownicy mogą śledzić jej status oraz otrzymywać powiadomienia dotyczące ewentualnych zmian w procesie rozpatrywania.

  3. Dostęp do dokumentów. Użytkownicy mogą przeglądać i pobierać dokumenty związane z ich deklaracją podatkową, takie jak potwierdzenia odbioru, zaświadczenia itp.

  4. Kontakt z urzędem skarbowym. Platforma umożliwia komunikację z urzędem skarbowym w sprawach związanych z deklaracją podatkową, w tym zadawanie pytań, zgłaszanie uwag itp.

  5. Pomoc i wsparcie. Użytkownicy mogą uzyskać pomoc i wsparcie techniczne w przypadku problemów z korzystaniem z serwisu oraz pytania dotyczące wypełnienia deklaracji.

Twój e-PIT to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla podatników, które eliminuje konieczność wypełniania papierowych formularzy PIT oraz składania ich osobiście w urzędzie skarbowym. Dzięki tej usłudze można zaoszczędzić czas i uniknąć stresu związanego z tradycyjnym procesem składania deklaracji podatkowych.

Sposoby zalogowania się do usługi e-PIT

Do e-urzędu Skarbowego możesz zalogować się na 3 sposoby:

  • login.gov.pl
  • twoje dane podatkowe
  • aplikacją mObywatel

Login.gov.pl - logowanie z użyciem profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu. Daje dostęp do e-PIT, mandaty, e-mikrofirma, dokumenty i płatności oraz innych usług eUrzędu Skarbowego.

Twoje dane podatkowe -  logowanie następuje z wykorzystaniem PESEL lub NIPu i daty urodzenia oraz kwoty przychodów – umożliwia wyłącznie dostęp do e-PIT. Jeśli kwota przychodów wyniosła zero, trzeba skorzystać z innych sposobów logowania.

mObywatel - jest aplikacją do logowania, za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do wszystkich usług eUrzędu Skarbowego np. Twój e-PIT. Aplikację tę aktywuje się za pomocą profilu zaufanego. Zobacz nagranie z przykładowego logowania aplikacją mObywatel do usługi Twój e-PIT.

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.

(na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów)

Podsumowanie
domena
www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit
kategoria
Aktualizacja wpisu