ZUS PUE - zus.pl/pue

Logowanie

ZUS PUE, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Platforma Usług Elektronicznych, to internetowy system, który umożliwia korzystanie z różnych usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sposób elektroniczny. Logowanie się do ZUS PUE pozwala na dostęp do wielu funkcji i informacji związanych z ubezpieczeniami społecznymi, emeryturami, rentami oraz zasiłkami.

Bez logowania się do ZUS PUE można przeglądać jedynie część ogólnodostępnych informacji na temat systemu ubezpieczeń społecznych.

Po zalogowaniu się użytkownik zyskuje dostęp do swojego profilu, co pozwala na korzystanie z pełnej funkcjonalności platformy, w tym:

  1. Sprawdzanie stanu konta ubezpieczonego oraz historii wpłat i składek.
  2. Składanie wniosków o świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz inne zasiłki.
  3. Zarządzanie swoimi danymi osobowymi i ubezpieczeniowymi.
  4. Komunikacja z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną.
  5. Rejestracja do e-usług ZUS, takich jak e-Wiadomości ZUS czy e-Składka.

Dzięki ZUS PUE osoby ubezpieczone mogą szybko i wygodnie załatwiać różne sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności odwiedzania placówki ZUS.

4 sposoby logowania się do ZUS PUE

Zalogujesz się do ZUS PUE

  1. wpisując login i hasło
  2. przez profil zaufany
  3. przez certyfikat kwalifikowany
  4. przez bankowość elektroniczną

 

Czy rejestrować konto, zalogować się?