dla nauczycieli


Google Classroom

Zaloguj się do Google Classroom jako nauczyciel lub uczeń, student. To bezpłatne narzędzie od Google mające na celu ułatwić komunikację między nauczycielem a uczniem. To w Classroom po zalogowaniu się nauczyciel rozpocznie rozmowę wideo, utworzy klasę, projekt, oceny, wzbogaci tworzone projekty o dodatkowe materiały np.

Insta.Ling

Logując się na Insta.Ling możesz zacząć naukę słówek języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego. To rozwiązanie dla szkół, uczniów i nauczycieli. Część funkcjonalności jest za darmo, pozostałe w płatnej wersji Premium.

Khan Academy

Khan Academy - edukacyjna organizacja non-profit, której misją jest dostarczanie każdemu w dowolnym czasie i miejscu niezbędnych  treści edukacyjnych. Udostępnia bezpłatne kursy online dla wszystkich.

SportsManago

Logując się na SportsManago.pl możesz zacząc zarządzać online klubem sportowym. Do SportsManago mogą logować się nie tylko osoby zarządzające klubem piłkarskim, ale również rodzice, których dzieci uczęszczają do klubu.

terazmatura.pl

terazmatura.pl to serwis dla uczniów przygotowyjących się do zdania matury i nauczycieli przygotowujących do jej zdania. Serwis dzieli się na strefę dla ucznia nie wymagającej logowania się i strefę dla nauczyciela z wymogiem zalogowania się. Jest to jeden z wielu serwisów edukacyjnych Nowej Ery.

Wordwall

Logując się na Wordwall.net możesz tworzyć materiały dydaktyczne online, np. ćwiczenia dla klasy, testy, łączenie w pary, gry słowne. Logujesz się, wybierasz szablon, dodajesz elementy, drukujesz ćwiczenia lub oglądasz na ekranie komputera.