dla uczniów


Brainly

Zaloguj się na Brainly.pl. To serwis głównie dla uczniów, na którym mogą szukać odpowiedzi na zadane pytania. Brainly to marka międzynarodowa, na Brainly loguje się ponad 200 milionów użytkowników z całego świata. Pytania zadawane są z przedmiotów np. matematyki, języka polskie, fizyki, języka angielskiego itd.

Google Classroom

Zaloguj się do Google Classroom jako nauczyciel lub uczeń, student. To bezpłatne narzędzie od Google mające na celu ułatwić komunikację między nauczycielem a uczniem. To w Classroom po zalogowaniu się nauczyciel rozpocznie rozmowę wideo, utworzy klasę, projekt, oceny, wzbogaci tworzone projekty o dodatkowe materiały np.

Insta.Ling

Logując się na Insta.Ling możesz zacząć naukę słówek języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego. To rozwiązanie dla szkół, uczniów i nauczycieli. Część funkcjonalności jest za darmo, pozostałe w płatnej wersji Premium.

Khan Academy

Khan Academy - edukacyjna organizacja non-profit, której misją jest dostarczanie każdemu w dowolnym czasie i miejscu niezbędnych  treści edukacyjnych. Udostępnia bezpłatne kursy online dla wszystkich.

Odrabiamy.pl

Odrabiamy.pl to serwis na którym znajdziesz rozwiązania niemal wszystkich zadań z podręczników szkolnych np. z matematyki, języka polskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii, angielskiego. Niektóre rozwiązania zadań są dostępne za darmo bez logowanie się, w celu pełnego dostępu do rozwiązań zadań wymagany jest zakup wersji premium.

Photomath

Photomath - bezpłatna edukacyjna aplikacja matematyczna, którą stworzył tata pragnący pomóc swoim dzieciom w odrabianiu zadań z matematyki. Obecnie jest najcześciej używaną na świecie aplikacją matematyczną. Wystarczy sfotografować równanie matematyczne, a aplikacja pomoże je rozwiązać dostarczając przy tym wytłumaczenia kolejnych kroków prowadzących do poprawnego rozwiązania.

Ściąga

Sciaga.pl to wedłu jego twórców najstarszy serwis edukacyjny w Polsce. Sciaga.pl to baza prac, wypracowań, zadań, dla uczniów szkoły podstawowej, średniej, studentów. To również strona, na której znajdziesz opracowania lektur szkolnych. W kwietniu 2020 odwiedziło 6,6 unikalnych użytkowników.

Zaliczaj

Logując się na zaliczaj.pl możesz zadawać pytania i szukać odpowiedzi na nie. Serwis głównie dla uczniów, którzy zadają, szukają odpowiedzi z przedmiotów szkolnych. Serwis typu pytanie, odpowiedź (Q&A). Zadając pytanie wybierasz poziom, kategorię (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia, po szkole). Wygląd serwisu nie jest zbyt nowoczesny.