Google Classroom - classroom.google.com

Logowanie

Logowanie do Google Classroom. Zaloguj się do Google Classroom jako nauczyciel lub uczeń, student. To bezpłatne narzędzie od Google mające na celu ułatwić komunikację między nauczycielem a uczniem. To w Classroom po zalogowaniu się nauczyciel rozpocznie rozmowę wideo, utworzy klasę, projekt, oceny, wzbogaci tworzone projekty o dodatkowe materiały np. z Dysku Google, dodając film z serwisu YouTube, formularz z Formularzy Google, zaangażuje uczniów do dyskusji poprzez zadawanie pytań. Dodatkowo nauczyciel może poprzez to narzędzie umożliwić rodzicom subskrypcję informacji o pracach dziecka. Uczeń z kolei może np. przesyłać swoje projekty prac, monitorować zdania, sprawdzać komentarze, oceny.

zaloguj się, strona www

https://classroom.google.com/