dla ucznia szkoły średniej


dlaucznia.pl

dlaucznia.pl to platforma edukacyjna dla uczniów szkoły średnej od Nowej Ery do nauki online takich przedmiotów jak matematyka, język polski, geografia, języka angielski, biologia, historia, język niemiecki, fizyka.

Google Classroom

Zaloguj się do Google Classroom jako nauczyciel lub uczeń, student. To bezpłatne narzędzie od Google mające na celu ułatwić komunikację między nauczycielem a uczniem. To w Classroom po zalogowaniu się nauczyciel rozpocznie rozmowę wideo, utworzy klasę, projekt, oceny, wzbogaci tworzone projekty o dodatkowe materiały np.

Khan Academy

Khan Academy - edukacyjna organizacja non-profit, której misją jest dostarczanie każdemu w dowolnym czasie i miejscu niezbędnych  treści edukacyjnych. Udostępnia bezpłatne kursy online dla wszystkich.

terazmatura.pl

terazmatura.pl to serwis dla uczniów przygotowyjących się do zdania matury i nauczycieli przygotowujących do jej zdania. Serwis dzieli się na strefę dla ucznia nie wymagającej logowania się i strefę dla nauczyciela z wymogiem zalogowania się. Jest to jeden z wielu serwisów edukacyjnych Nowej Ery.