Zaliczaj - zaliczaj.pl

Logowanie

Logując się na zaliczaj.pl możesz zadawać pytania i szukać odpowiedzi na nie. Serwis głównie dla uczniów, którzy zadają, szukają odpowiedzi z przedmiotów szkolnych. Serwis typu pytanie, odpowiedź (Q&A). Zadając pytanie wybierasz poziom, kategorię (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia, po szkole). Wygląd serwisu nie jest zbyt nowoczesny. W 2010 roku twórcy serwisu deklarowani, że odwiedza go ponad 700 tysięcy użytkowników.

zaloguj się, strona www

http://www.zaliczaj.pl/