szukanie odpowiedzi


Brainly

Zaloguj się na Brainly.pl. To serwis głównie dla uczniów, na którym mogą szukać odpowiedzi na zadane pytania. Brainly to marka międzynarodowa, na Brainly loguje się ponad 200 milionów użytkowników z całego świata. Pytania zadawane są z przedmiotów np. matematyki, języka polskie, fizyki, języka angielskiego itd.

Odrabiamy.pl

Odrabiamy.pl to serwis na którym znajdziesz rozwiązania niemal wszystkich zadań z podręczników szkolnych np. z matematyki, języka polskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii, angielskiego. Niektóre rozwiązania zadań są dostępne za darmo bez logowanie się, w celu pełnego dostępu do rozwiązań zadań wymagany jest zakup wersji premium.

Zaliczaj

Logując się na zaliczaj.pl możesz zadawać pytania i szukać odpowiedzi na nie. Serwis głównie dla uczniów, którzy zadają, szukają odpowiedzi z przedmiotów szkolnych. Serwis typu pytanie, odpowiedź (Q&A). Zadając pytanie wybierasz poziom, kategorię (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia, po szkole). Wygląd serwisu nie jest zbyt nowoczesny.