szukanie odpowiedzi

Brainly - https://brainly.pl/
Odrabiamy.pl - https://odrabiamy.pl/
Zaliczaj - http://www.zaliczaj.pl/