Microsoft 365 - microsoft.com

Logowanie

Logowanie do Microsoft 365 - dostęp do wybranych produktów Microsoft Office online (w chmurze). W zależności od wykupionego dostępu logujący się do tej usługi Microsoftu użytkownicy mogą korzystać z takich aplikacji online jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher, OneDrive, Skype, Redaktor Microsoft. Dodatkowo dla firm dostępny Teams, Exchange, SharePoint, Intude, Azure Information Protection.