Power BI - app.powerbi.com


Power BI to platforma analityczna firmy Microsoft, która umożliwia analizowanie danych, tworzenie interaktywnych raportów i dashboardów oraz udostępnianie ich w organizacji. Logowanie się do Power BI umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług, w tym:

  1. Tworzenie interaktywnych raportów i dashboardów. Po zalogowaniu się użytkownik może tworzyć nowe raporty, łączyć dane z różnych źródeł, wizualizować dane za pomocą różnych typów wykresów i grafik oraz tworzyć interaktywne dashboardy.

  2. Dostęp do danych w chmurze. Power BI umożliwia połączenie z różnymi źródłami danych w chmurze, takimi jak usługi Microsoft Azure, usługi chmurowe innych dostawców, bazy danych online i wiele innych. Po zalogowaniu się użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych i wykorzystać je do analizy.

  3. Udostępnianie raportów i dashboardów. Po zalogowaniu się użytkownik może udostępniać swoje raporty i dashboardy innym osobom w organizacji lub na zewnątrz, co umożliwia współpracę i dzielenie się danymi.

  4. Integracja z innymi narzędziami Microsoft. Power BI jest częścią ekosystemu narzędzi Microsoft, więc po zalogowaniu się użytkownik może korzystać z integracji z innymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Excel, SharePoint, Teams itp.

  5. Zaawansowane funkcje analityczne. Po zalogowaniu się użytkownik może korzystać z zaawansowanych funkcji analitycznych, takich jak analiza predykcyjna, analiza czasowa, analiza geoprzestrzenna itp.

Podsumowanie
domena
powerbi.com
kategoria
Aktualizacja wpisu