Internetowe Kont Pacjenta - IKP

internetowe konto pacjenta
pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Zaloguj się na swoje Konto Pacjenta. To miejsce gdzie zapisywane jest historia Twojego zdrowia. Logując się możesz sprawdzić swoje wystawione recepty, dasz upoważnienie osobie bliskiej do wykupienia leków z e-recepty. Poprzez Konto Pacjenta sprawdzisz również wynik testu na koronawirusa. Przejdź do wskazanej strony internetowej i przeczytaj więcej na temat e-recepty, e-skierowania, e-zwolinienia.