VULCAN - e-dziennik - UONET+

Vulcan to firma świadcząca usługi dla szkolnictwa. Dzięki niej możesz zalogować się na e-dziennik i do UONET+. Logowanie do UONET+ obejmuje dostęp do elektronicznego dziennika lekcyjnego zwanego e-dziennik, sekretariat szkolny, świadectwa, zastępstwa, witrynę rodziców i uczniów. Rodzice nie płacą za dostęp do e-dziennika, którego głównym przeznaczeniem jest zapewnić kontakt szkoły z rodzicem dziecka, ucznia uczęszczającego do niej. Po zalogowaniu się do e-dziennika rodzic sprawdzi np. oceny swojego dziecka, frekwencję, zapowiedziane sprawdziany.

podobne strony z kategorii
Logowanie VULCAN - e-dziennik - UONET+
logowanie adresem e-mail ?
logowanie loginem ?
logowanie przez przeglądarkę internetową ?
logowanie przez aplikację na Android (Google Play) ?
logowanie przez aplikację na iOS (Apple Store) ?
logowanie przez Facebook ?
logowanie przez Google ?
Powiązane treści

Logowanie do e-dziennika UONET+. Dziennik elektroniczny Vulcan dla rodziców i uczniów

Szkolny dziennik lekcyjny wykorzystywany jest do  rejestrowania informacji o zajęciach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów. Jego wersja papierowa jest drukiem w postaci książki w formacie A4, zawierającym listę uczniów, dane osobowe, rubryki na tematy zajęć, oceny i uwagi. W celu usprawnienia kontaktu z rodzicami i jednocześnie wprowadzenia szkoły w XXI wiek, wprowadzono elektroniczną formę dostępu do dziennika dla rodziców i dzieci.

Info z dnia