MyBenefit

MyBenefit
www.mybenefit.pl

strona internetowa

Zaloguj się do MyBenefit. To platforma motywująca pracowników firmy. Dostępne benefity dostępne na platformie są finansowane przez pracodawcę, a pracownik sam wybiera z jakich chce skorzystać. MyBenefit to dostęp do tysięcy benefitów.