Librus Synergia - portal.librus.pl

Logowanie

Logowanie do Librus Synergia. Do systemu Librus Synergia mogą zalogować się rodzice albo pracownicy szkoły. Twórcą tego serwisu dla sektora edukacyjnego jest firma Librus z Katowic. W skrócie można powiedzieć, że zalogowanie się do Librus Synergia daje dostęp do informacji o uczniu, do jego wyników w nauce. Dzięki niej rodzic na bieżąco monitoruje postępy swojego dziecka w uczeniu się. Librus Synergia to właściwie pomost w komunikacji między rodzicem i szkołą przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji na telefon komórkowy.

zaloguj się, strona www

https://portal.librus.pl/

Aktualizacja wpisu