ING Business - Nowy sposób logowania się od 11 stycznia 2022

Logując się do konta ING Business z początkiem roku 2022 można zobaczyć komunikat przygotowany przez ING. Dotyczy on wprowadzenia nowego sposobu logowania się dla klientów biznesowych tego banku który będzie obowiązywać od dnia 11 stycznia. Zmiana dotyczy logowania się poprzez wpisywanie hasła w metodzie login + hasło + SMS. Otóż zamiast wpisywaniu przy logowaniu hasła w postaci tylko wybranych pól będzie trzeba zacząć wpisywać pełne hasło. Bardzo ważną informację jest również to, że od 11 stycznia zmieni się wygląd strony służącej do zalogowania się, a w dodatku również jej adres. Bank ING deklaruje, że dzięki tej zmianie logowanie będzie jeszcze szybsze i wygodniejsze (nie będzie trzeba liczyć znaków we wpisywanym haśle) ale również bezpieczne, bo nadal tak jak dotychczas po wpisaniu hasła będzie również wysyłany kod SMS mający potwierdzić, że do konta loguje się uprawniona do tego osoba. Z zaprezentowanego wyglądu nowej strony logowania widać, że najprawdopodobniej będzie bardziej czytelna (biała z formularzem przeznaczonym do logowania się umieszczonym na jej środku).

Podsumowując nowe logowanie do ING Business zmienia sposób wprowadzania hasła, adres strony logowania, wygląd strony. Po pierwszym zalogowaniu się nowym sposobem ING prześle na skrzynkę pocztową właściciela loginu potwierdzenie dokonanych zmian i link do nowej strony służącej do logowania się.

Info z dnia
Artykuł dotyczy