Formularze Google


Twórz formularze online dzięki aplikacji webowej Formularze Google. Google dzieli możliwość tworzenia formularzy na Prywatne i Firmowe (Google Workspace). Z pomocą Formularzy Google możesz np. zebrać adresy e-mail do newslettera, przygotować test, przygotować ankietę, sondę, rejestrować użytkowników na szkolenie. Możesz skorzystać z gotowych szablonów (motywów). W formularzach możesz stosować pytania wielokrotnego wyboru, listy, skalę liniową, pytania filtrujące, dodawać filmy z Youtube, zdjęcia. Zebrane odpowiedzi są prezentowana na wykresie, na bieżąco aktualizowane, a dodatkowo mogą być przeniesione do Arkuszy Google. Formularze Google umożliwia tworzenie formularzy z innymi użytkownikami zalogowanymi do tej usługi online.