Google Classroom


Zaloguj się do Google Classroom jako nauczyciel lub uczeń, student. To bezpłatne narzędzie od Google mające na celu ułatwić komunikację między nauczycielem a uczniem. To w Classroom po zalogowaniu się nauczyciel rozpocznie rozmowę wideo, utworzy klasę, projekt, oceny, wzbogaci tworzone projekty o dodatkowe materiały np. z Dysku Google, dodając film z serwisu YouTube, formularz z Formularzy Google, zaangażuje uczniów do dyskusji poprzez zadawanie pytań. Dodatkowo nauczyciel może poprzez to narzędzie umożliwić rodzicom subskrypcję informacji o pracach dziecka. Uczeń z kolei może np. przesyłać swoje projekty prac, monitorować zdania, sprawdzać komentarze, oceny.

Rodzaj serwisu (sprawdź konkurencję, podobne strony, usługi online)
Logowanie
logowanie adresem e-mail TAK ale tylko gmail
logowanie loginem TAK ale tylko gmail
logowanie przez przeglądarkę internetową TAK
logowanie przez aplikację na Android (Google Play) TAK
logowanie przez aplikację na iOS (Apple Store) TAK
logowanie przez Facebook NIE
logowanie przez Google TAK
Aktualizacja wpisu