epodreczniki.pl

Epodreczniki.pl to platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na platformie znajdują się np. e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, do przedmiotów zawodowych. Ogólnie mówiąc epodręczniki.pl to zbór e-materiałów edukacyjnych dla uczniów. Ma na celu ułatwić uczniom uczenie się, a nauczycielom nauczanie. Zalogowany uczeń, nauczyciel może zbierać materiały edukacyjne na swoim koncie i dzielić się nimi i tworzyć autorskie wersje.

podobne strony z kategorii